od 01.02.2021

Gymnázium Benešov, Husova 470  7A8  (Vidrnová Vlasta)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:05

9
15:10-15:55

 
P
o

 

 

Ch
(ch)
Ri

Z
(14)
Tu

Sv
(14)
Kh

Bi
(bi)
Ru

D
(d)
Dz

M
(14)
Kb

     

 
Ú
t

 

 

(A1)
(č.31)
Kb

(A1)
(č.9)
Vi

AD: F (PC1) (f2) Sv

AD: F (PC1) (f2) Sv

(A1)
(č.30)
Je

(Nj)
(č.30)
Ba

     

AD: Bi (PC2) (bl) Ru

AD: Bi (PC2) (bl) Ru

AD: Ch (PC3) (cl) Ri

AD: Ch (PC3) (cl) Ri

(A2)
(č.9)
Vi

(A2)
(č.31)
Kb

BE: Ch (PC1) (cl) Ri

BE: Ch (PC1) (cl) Ri

(A2)
(14)
Hm

Sp (Sp)
(f2)
Os

BE: F (PC2) (f2) Sv

BE: F (PC2) (f2) Sv

BE: Bi (PC3) (bl) Ru

BE: Bi (PC3) (bl) Ru

 
S
t

 

 

Ch
(č.44)
Ri

(A1)
(č.30)
Je

Z
(č.11)
Tu

F
(f2)
Sv

(Nj)
(j1)
Ba

C
(č.11)
Vi

 

Tv (D)
(tm)
Pa

Tv (D)
(tv)
Pa

(A2)
(j3)
Hm

Sp (Sp)
(f2)
Os

Tv (H)
(tv)
Bz

Tv (H)
(tm)
Bz

 
Č
t

 

 

(A1)
(bl)
Je

C
(14)
Vi

(Nj)
(č.30)
Ba

F
(f1)
Sv

M
(f1)
Kb

Sv
(ch)
Kh

 

VKF (VKF) (f1) Br

VKF (VKF) (f1) Br

VKB (VKB1) (bi) Ru

VKB (VKB1) (bi) Ru

VKB (VKB2) (bl) Ma

VKB (VKB2) (bl) Ma

(A2)
(hv)
Hm

Sp (Sp)
(pr)
Os

SVS (SVS1) (č.44) Kh

SVS (SVS1) (č.44) Kh

SD (SD) (d) Dz

SD (SD) (d) Dz

SVS (SVS2) (č.30) No

SVS (SVS2) (č.30) No

 
P
á

 

 

SC (SC) (ch) Kp

SC (SC) (ch) Kp

M
(f1)
Kb

D
(č.9)
Dz

Bi
(č.30)
Ru

C
(č.11)
Vi

     

KA (KB2b) (pr) Zi

KA (KB2b) (pr) Zi

VKM (VKM2) (m1) Sv

VKM (VKM2) (m1) Sv

VT (VT) (p1) Ly

VT (VT) (p1) Ly

CAE (CAE1) (j2) Si

CAE (CAE1) (j2) Si

SVS (SVS3) (č.9) No

SVS (SVS3) (č.9) No

Zpracováno v systému Bakaláři