od 01.02.2021

Gymnázium Benešov, Husova 470  3A8  (Králová Alena)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

7
13:30-14:15

8
14:20-15:05

9
15:10-15:55

 
P
o

 

 

Sp (SpJ)
(j3)
Os

(A1)
(dk)
Sm

C
(č.30)
Su

Ch
(ch)
Kp

F
(f1)
Hn

Bi
(bi)
Ru

     

(NJ)
(p1)
Ak

(A2)
(p1)
Ze

 
Ú
t

 

 

Tv (Dív)
(tv)
Bz

Tv (Dív)
(tm)
Bz

(A1)
(m2)
Po

(A1)
(č.31)
Su

Ov
(z)
Ms

M
(m2)
Po

     

Tv (Chl)
(tm)
Pa

Tv (Chl)
(tv)
Pa

(A2)
(č.31)
Su

(A2)
(m2)
Po

 
S
t

 

 

F
(f2)
Hn

(A1)
(č.31)
Sm

Bi
(bi)
Ru

Ch
(č.44)
Kp

Z
(z)
Ms

 

Tv (Dív)
(tm)
Bz

M
(m1)
Po

 

(A2)
(j4)
Ze

Tv (Chl)
(tv)
Pa

 
Č
t

 

 

C
(f1)
Su

Sp (SpJ)
(vv)
Os

ACE: Hv (A1) (hv) Hs

ACE: Hv (A1) (hv) Hs

M
(14)
Po

D
(č.30)
Ak

     

ACE: Vv (A2) (vv) Su

ACE: Vv (A2) (vv) Su

(NJ)
(č.31)
Ak

BDF: Vv (A1) (vv) Su

BDF: Vv (A1) (vv) Su

BDF: Hv (A2) (hv) Hs

BDF: Hv (A2) (hv) Hs

 
P
á

 

 

D
(č.30)
Ak

M
(m2)
Po

C
(bi)
Su

(A1)
(st)
Sm

Sp (SpJ)
(j3)
Os

Z
(z)
Ms

     

(A2)
(j3)
Ze

(NJ)
(j1)
Ak

Zpracováno v systému Bakaláři